Villkor

 

Mat & Ro i Kristianstad AB, org. nr. 556778–6131 bedriver försäljning av matkassar genom webbplatsen www.matochro.se.

Dessa villkor gäller när du som konsument handlar matkassar och de tillval som är möjliga via www.matochro.se. Genom att lägga en beställning på www.matochro.se godkänner du som kund dessa villkor i sin helhet inkl. GDPR-Integritetspolicy.

Mat & Ro i Kristianstad AB har rätt att när som helst i tiden uppdatera och ändra villkoren utan att meddela dig på förhand. De villkor som är tillämpliga på din beställning är den version som finns tillgänglig på www.matochro.se vid tidpunkten för beställningen. För vid var tid gällande villkor är publicerade på www.matochro.se och vi rekommenderar dig att alltid hålla dig uppdaterad om de senaste villkoren.

Mat & Ro i Kristianstad AB har vidare rätt att när som helst i tiden uppdatera, ändra, begränsa och/eller ta bort innehåll eller funktioner på www.matochro.se utan att meddela dig på förhand. 

Allmänt:

Vid uppstart av prenumeration bekräftas din startvecka av Mat & Ro genom ett svarsmail till den mailadress som du angett i samband med beställningen. Mat & Ro genomför i samband med detta en kontroll att uppgifter som angetts stämmer och att leverans till angiven adress till önskad dag är möjlig och kan uppfyllas på bästa sätt. 

Leverans:

Matkassarna från oss levereras utav vår logistiksamarbetspartner Gordons Delivery till din angivna leveransadress. Leveranser sker på lördagar, söndagar, måndagar och på vissa adresser i landet även på tisdagar. Leveransen sker i samtliga delar av logistikkedjan i kylbil vilket garanterar en obruten kylkedja.

Om du inte är hemma vid leveranstillfället så att chauffören ges möjlighet att överlämna din leverans personligen ställer hen matkassen på den plats som meddelats i samband med beställningen. Saknas information om alternativ plats för leveransen sätter chauffören din leverans utanför din ytterdörr. Du erhåller ett sms-meddelande med leveranstidpunkt till det mobilnummer som angetts vid beställningen. I samband med leveranstidpunkten överlåter Mat & Ro ansvaret för matkassen och dess innehåll till dig som kund.  

Om leveransen av någon anledning ej går att genomföra kommer du att kontaktas av Gordons Delivery med om möjligt en ny leveranstid. I vissa områden i landet är leveransfrekvensen begränsad vilket innebär att det kan gå många dagar innan nästa leverans är möjlig i ditt område. Då det är mycket i färskvaror i våra matkassar kan detta innebära produkter med försämrad hållbarhet. Om detta sker vid upprepade tillfällen kommer Mat & Ro att debitera dig för denna merkostnad som uppkommer med flertal leveranser till din adress. 

Reklamation:

Om något mot förmodan ej uppfyller de kvalitetsnivåer som är förväntade eller om en leveransskada skett ska du inom 24 timmar från leverans höra av dig till Mat & Ro via order@matochro.se. Bilddokumentation krävs för att kunna hantera din reklamation och vi ersätter utifrån en fastställd schablon. 

Hållbarhet på produkter:

När våra kockar planerar menyerna i respektive matkasse görs detta utifrån vilken hållbarhet de olika råvarorna har. Färsk fisk och köttfärs av olika slag har vid leverans en kortare hållbarhet än övrigt protein då det för oss är av största vikt att använda råvaror med så lite tillsatser som möjligt. Om det är så att du väljer att tillaga en rätt på en annan dag än hur menyn är planerad så rekommenderar vi att du kontrollerar hållbarhetsdatum och eventuellt fryser produkten tills du ska tillaga denna. 

Betalning:

Vi erbjuder idag Klarna som betalningsmöjlighet för din leveranser från oss. Vid din beställning från Mat & Ro kontrolleras betalningsmöjligheten utav Klarna. Leveranserna kommer sedan att debiteras dig av Klarna på tisdagen i veckan som din matkasse avser. 

Prisjusteringar:

I samband med prisjusteringar på råvaror eller andra förändrade kostnader kan priset på den färdiga matkassen komma att justeras. Kommande prisjusteringar kommuniceras ut på www.matochro.se där de nya priserna synliggörs på beställningssidan och information skickas i god tid ut till de kunder som har bokade matkassar som kommer att omfattas av prisjusteringen.    

Ändringar/uppehåll i din prenumeration:

Du kan ändra eller göra uppehåll i din prenumeration fram till söndagen klockan 22,00 för den leverans du ska få kommande helg/veckostart, d.v.s. 6-9 dagar innan aktuell leverans. Därefter kan vi inte ändra i din prenumeration för den aktuella veckan. 

Adressändring:

På ”Mina sidor” genomför du dina eventuella adressändringar. Om det är så att du behöver göra en sen adressändring (kortare än 10 dagar) ber vi dig att höra av dig till order@matochro.se då leveransen för kommande matkasse redan är bokad hos vår logistikpartner. 

Uppsägningstid:

Du har i likhet med ändringar/uppehåll i din prenumeration möjlighet att helt säga upp din prenumeration fram till söndagen klockan 22,00 1 vecka innan din kommande leveranshelg/veckostart. Uppsägningstiden är därmed 6-9 dagar beroende på var i landet du vill ha din matkasse levererad. Uppsägning av prenumeration sker genom att du skickar ett mail till order@matochro.se där det framgår kundnummer och vilken vecka du önskar som din sista leveransvecka från oss, därefter skickas en bekräftelse till dig. Alternativt administrerar du uppsägningen via dina ”Mina sidor”. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. 

Annorlunda leveransdagar:

I samband med vissa helgdagar kan en annan än ordinarie leveransdag bli aktuell. Gordons Delivery meddelar inför leveransen ändrad dag och eventuellt ändrad tid.

 

GDPR - Integritetspolicy:

Allmänt:

I denna policy kan du ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter. Målet med vår policy är att du enkelt ska erhålla information om varför Mat & Ro använder dessa personuppgifter och hur du kan få uppgifter ändrade och i de flesta fall även raderade. Du ska vidare kunna ges möjlighet att välja bort information, exempelvis marknadsföring, samt få information om hur och varför Mat & Ro kan komma att dela dina uppgifter till andra företag.

I samband med att du godkänner dessa villkor vid påbörjad beställning ger du ditt samtycke till att vi sparar dina givna uppgifter. Huvudsyftet med detta är att vi ska kunna leverera den produkt som du önskar få levererad från oss, samt att vi ska kunna ge dig ändamålsenlig support och hjälp i vår framtida dialog.

Om du ger ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev ger du också oss ett godkännande att vi sparar dina kontaktuppgifter för detta ändamål. Detta samtycke lämnas separat i samband med upprättande av beställning. Samtycket kan när som helst återtas och du kan begära att få dina personuppgifter raderade för detta ändamål.

När du blir kund hos Mat & Ro lämnar du även annan information om dig till oss. Denna information är utöver vilken produkt du beställer, ditt namn, din adress, eventuell portkod och våning, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt information som du väljer att lämna till oss, t.ex. var vi ska placera din leverans om du inte är hemma vid leveranstillfället. 

När använder vi dina personuppgifter?

Som kund hos oss använder vi ditt namn, din adress, din e-postadress och telefonnummer inför och vid leveranser till dig. Leveransinformation skickas via sms och e-post. Vi använder vidare dina kontaktuppgifter för marknadsinformation från Mat & Ro. Ditt personnummer behövs för att vi ska hantera fakturering och betalning av det du beställt från Mat & Ro. Information kommuniceras i ett flertal olika kanaler. E-post, SMS-meddelande, brev, via vår webbplats samt andra digitala kanaler, exempelvis sociala medier.

De uppgifter som vi samlar in kring din köphistorik används framför allt i syfte att kunna följa upp och utvärdera den verksamhet Mat & Ro bedriver.

Ditt samtycke är och utgör den lagliga grund som krävs för att Mat & Ro ska få spara och använda dina personuppgifter när du är kund till Mat & Ro. Om du väljer att inte lämna dina uppgifter eller inte samtycker till att registrera dessa sparas de inte hos oss. Du kan när du önskar ta tillbaka ditt tidigare givna samtycke, med få undantag då vi enligt andra lagar är skyldiga att behålla uppgifter för detta ändamål. 

Vilka får tillgång till dina personuppgifter?

Grundsyftet är att dina givna uppgifter endast används av Mat & Ro. Vi kan däremot behöva dela utvalda delar av din givna information som namn, e-postadress och mobilnummer med exempelvis våra distributörer och våra externa IT-leverantörer för att kunna leverera en fullständig produkt eller tjänst till dig som kund. Mat & Ro kan komma att dela dina personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa aktörer har endast rätt att använda dina personuppgifter för Mat & Ro:s för tillfället givna uppdrag. Det kan t.ex. vara att skicka en förfrågan om ett omdöme, rekommendation eller liknande. Dessa leverantörer är också skyldiga att i enlighet med lagar och avtal skydda dina uppgifter. 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

I samband med att du blir kund hos oss och godkänner dessa villkor ger du ditt samtycke till att vi sparar dina personuppgifter i sju år efter din sista leverans, alternativt tills du återkallar ditt samtycke eller begär att vi ska radera dina uppgifter. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan när vi enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut är skyldiga att göra så.

Personuppgiftsansvarig:

Mat & Ro i Kristianstad AB, org nr 556778-6131 med adress Industrigatan 108, 291 36 KRISTIANSTAD är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. 

Kontaktuppgifter för frågor, ändring och hantering av dina personuppgifter:

För frågor, ändringar eller information, kontakta Mat & Ro, via order@matochro.se alternativt 044-590 08 20. 

Cookies/kakor:

Vår webbplats använder enbart så kallade sessionskakor. Dessa används för att identifiera dig som användare under sessionen på webbplatsen. Om du trots allt inte vill tillåta cookies kan du vägra cookies i din webbläsares inställning. Du kan även ställa in din webbläsare så att den frågar om huruvida kakor ska installeras eller ej.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras om vi skulle behandla dina uppgifter för andra ändamål, samla in fler eller andra uppgifter eller dela dina uppgifter med andra än de som anges här.